Trực Tiếp: LỄ CẦU SIÊU CỐ NGHỆ SĨ, PHẬT TỬ PHI NHUNG - PHÁP DANH TỊNH BÌNH 10/04/1970 tại Tu Viện Khánh An Hồ Chí Minh

 

Trực Tiếp: LỄ CẦU SIÊU CỐ NGHỆ SĨ - PHẬT TỬ PHI NHUNG - PHÁP DANH TỊNH BÌNH 10/04/1970 tại Tu Viện Khánh An Hồ Chí Minh


Tu Viện Khánh An 1055/3D Quốc lộ 1, Phường An Phú Đông Q12, TPHCM ĐT: +84 - 08 - 37196279

Đăng nhận xét

Tin liên quan